آتون

آتون

فاطمه حیدری

کلاب که تا پیش از این شهره به نام درختان بلوطی بود که از میان تخته سنگ‌های سخت زاگرس سر بر می‌آورند، حالا با تلاش‌های طیبه که کم از معجزه رویش از میان تخته سنگ‌های سخت ندارد به اسم «طیبه آتون» شناخته می‌شود.

من نمی‌ایستم

من نمی‌ایستم

صبا هاشمی

هر چند فقط به پاهای ویلچر نشین و ذات مقاومش تکیه دارد و حتی هزینه‌های قابل توجه مسابقات را همسرش تأمین می‌کند، اما با هر سختی در میدان مانده است، روی «پاهای خواستن و توانستن» می‌ایستد اما هرگز از حرکت نمی‌ایستد.

پیشقدم

پیشقدم

فاطمه حسین مردی

این روزها که زندگی با وجود همه گیری بیماری کرونا محدود شده، او با روحیه تهاجمی ای که در طی این سالها به دست آورده و آرامشی صبورانه که بدان آموخته شده، در مقابل ناشناخته ها مقاوم شده است.

به وقت تنهایی

به وقت تنهایی

صبا هاشمی

یک خلا بزرگی از بدو تولد با آدم زاده میشود و رشد می کند، این خلا در هر دوره ای با چیزی یا کسی پر می شود. با مادر، برادر، همسر ، کار ، تحصیل و عشق .... اما تا همان لحظه ای که چشم ها بسته می شوند در آدم زبانه دارد.

به همین سادگی

به همین سادگی

فاطمه حیدری

روستا همه اش خیر است و برکت، لبخند است و امید، حرکت است و رشد که اینها همه در میان سختی ها و رنج ها و دشواری ها معنا می یابد نه در راحتی و آسودگی و آسانی.

دایره پرواز

دایره پرواز

فاطمه حسین مردی

دیسک را پرتاب می کند و چشم می دوزد تا اوج و فرود خواسته هایش را ببیند؛ 1چرخش، 2چرخش، 3 چرخش و پرتاب.

کرونا هست؛ نیست!

کرونا هست؛ نیست!

صبا هاشمی

باز هم مصوبات سلامت دست به کار شدند و مشاغل درجه های پایین تر از یک را در شهرهای کرونا زده تعطیل کردند تا از جولان این ویروس که حالا چندملیتی شده

رمضانِ زیبا

رمضانِ زیبا

صبا هاشمی

اگرچه قرآن های مساجد گوشه نشین تر شدند ،اما قرآن های طاقچه هاعزیز تر شدند .نذورات و افطاری ها آرایششان تغییر کرد و بیرون بر شدند

دختران خط شکن

دختران خط شکن

صبا هاشمی

ورزشکار، مربی، همسر، مادر و پیشرو ورزش بانوان در شهرستان چاراویماق. نقش‌هایش چنان با هم و با وجودش گره خورده است که بین این نقش‌ها و عنوان‌ها مرزی به چشم نمی‌آید.

باشگاه عکاسان

آتون
آتون
عاطفه سادات صفوی

کلاب که تا پیش از این شهره به نام درختان بلوطی بود که از میان تخته سنگ‌های سخت زاگرس سر بر می‌آورند، حالا با تلاش‌های طیبه که کم از معجزه رویش از میان تخته سنگ‌های سخت ندارد به اسم «طیبه آتون» شناخته می‌شود.

من نمی‌ایستم
من نمی‌ایستم
مریم سردشتی

هر چند فقط به پاهای ویلچر نشین و ذات مقاومش تکیه دارد و حتی هزینه‌های قابل توجه مسابقات را همسرش تأمین می‌کند، اما با هر سختی در میدان مانده است، روی «پاهای خواستن و توانستن» می‌ایستد اما هرگز از حرکت نمی‌ایستد.

پیشقدم
پیشقدم
محدثه مدنی

این روزها که زندگی با وجود همه گیری بیماری کرونا محدود شده، او با روحیه تهاجمی ای که در طی این سالها به دست آورده و آرامشی صبورانه که بدان آموخته شده، در مقابل ناشناخته ها مقاوم شده است.

به وقت تنهایی
به وقت تنهایی
شیما فیض نسب

یک خلا بزرگی از بدو تولد با آدم زاده میشود و رشد می کند، این خلا در هر دوره ای با چیزی یا کسی پر می شود. با مادر، برادر، همسر ، کار ، تحصیل و عشق .... اما تا همان لحظه ای که چشم ها بسته می شوند در آدم زبانه دارد.

به همین سادگی
به همین سادگی
فاطمه حیدری

روستا همه اش خیر است و برکت، لبخند است و امید، حرکت است و رشد که اینها همه در میان سختی ها و رنج ها و دشواری ها معنا می یابد نه در راحتی و آسودگی و آسانی.

دایره پرواز
دایره پرواز
فاطمه حسین مردی

دیسک را پرتاب می کند و چشم می دوزد تا اوج و فرود خواسته هایش را ببیند؛ 1چرخش، 2چرخش، 3 چرخش و پرتاب.

کرونا هست؛ نیست!
کرونا هست؛ نیست!
محدثه مدنی

باز هم مصوبات سلامت دست به کار شدند و مشاغل درجه های پایین تر از یک را در شهرهای کرونا زده تعطیل کردند تا از جولان این ویروس که حالا چندملیتی شده

رمضانِ زیبا
رمضانِ زیبا
فاطمه عابدینی

اگرچه قرآن های مساجد گوشه نشین تر شدند ،اما قرآن های طاقچه هاعزیز تر شدند .نذورات و افطاری ها آرایششان تغییر کرد و بیرون بر شدند

دختران خط شکن
دختران خط شکن
فاطمه عابدینی

ورزشکار، مربی، همسر، مادر و پیشرو ورزش بانوان در شهرستان چاراویماق. نقش‌هایش چنان با هم و با وجودش گره خورده است که بین این نقش‌ها و عنوان‌ها مرزی به چشم نمی‌آید.