آدرس: پونک بلوار اشرفی اصفهانی، میدان عدل خیابان شهید مخبری، به سمت غرب پلاک ۲۷ طبقه دوم، واحد شماره ۸

تلفن: 09392674348