تیم مدیریت

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

مسئول تحقیق و توسعه

فاطمه حیدری

سردبیر

صبا هاشمی

دبیر بخش ویدیو

مهدی رشوند

تیم تولید

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

کارگردان - تصویربردار - عکاس

عکاس _فیلمبردار

زهرا استادزاده

عکاس ـ فیلمبردار

مریم سردشتی

عکاس _فیلمبردار

پوریا ترابی

عکاس ـ فیلمبردار

سید متین هاشمی

سایر همکاران

نویسنده و تدوینگر

فاطمه حسین مردی

گرافیست

پوریا هنزکی

مسئول فنی سایت

اشکان عاشوری

تدوینگر

مریم کیومرثی

باشگاه عکاسان

محدثه مدنی

عضو فعال باشگاه عکاسان

فاطمه عابدینی

عضو فعال باشگاه عکاسان

فاطمه حسین مردی

عضو فعال باشگاه عکاسان

شیما فیض نسب

عضو باشگاه عکاسان