حسن آقا، آکتور مرزبان

حسن آقا، آکتور مرزبان

روزها در قامت مهندس رزمی، در نقطه صفر مرزی، جاده می سازد، شبها بر تار و پود ترمه تئاتر، نقش می زند و در میانه این دو مربی رزمی است و گاهی هم آواز گروه سرود را رهبری می کند؛ بی شک جامع اضداد است.

یک پارچه، هزار آرزو

یک پارچه، هزار آرزو

زهرا استادزاده

با چرخ خیاطی و اندک وسایلی شروع کرد و قدم به قدم، پیش رفت. زمانی نگذشت که خیاطی انیس و مونسش شد. پشت چرخ خیاطی که می نشست آرزوهای بلند قامت و خوش تراش خود را می دید و هر گلی که به لباس ها می دوخت، لبخندی برای آینده بود.

ملا لطیف

ملا لطیف

سید متین هاشمی

لطیف ابتدا با پوشیدن لباس طلبگی، سرنوشت را غافلگیر کرد. لطیف و طلبگی؟! خودش را به حوزه رساند اما نه با عبور از همان مسیرهایی که معمولا منتهی می‌شوند به حوزه. لطیف از باشگاه کنگ‌فو تا حجره جاده‌ کشید.

قدم رنجه

قدم رنجه

پوریا ترابی

دانش‌آموزان روستای «خان بغلچی» می‌توانند تا کلاس ششم تحصیل ‌کنند. مدرسه همت هنوز نفس می‌کشد و امثال «ابراهیم تمرزاده» همچنان در چالداران زنده‌اند تا هر روز قدم‌ها را در این راه خطیر رنجه کنند و مصایٔب مسیر را به ریشخند بگیرند.

عاشیق سلیمان

عاشیق سلیمان

زهرا استادزاده

در سراسر آذربایجان محفل عروسی برپا نمی شد مگر آنکه عاشیق سلیمان در آنجا با صوت ملکوتی اش نشاط و معرفت می پراکند و دل ها را تکان می داد. عاشقی که به موزه ها رفت، زینال ماند و تخلص عاشیق سلیمان و آن ساز فرتوت

وکیل مدافع زندگی

وکیل مدافع زندگی

پوریا ترابی

مبارزه با اعتیاد را هرگز نمی توان در برخورد با قاچاق عمده و خرده فروشی مواد مخدر خلاصه کرد

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

مجتبی حیدری

لای بیولوژیک ورزشگاه‌ها، سالن‌های تمرین و رقابت‌های ورزشی را در همه جای جهان به تعطیلی کشاند. کرونا سنگین‌ترین ضربه‌ها را به «صنعت ورزش» وارد آورد

هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت

هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت

مجتبی حیدری

علیرضا تندرو از جمله معدود پرورش دهندگان زالو در کشور است گه با وجود ایجاد زیر ساخت های لازم برای پرورش زالو برای رسیدن به تولید انبوه و درآمدزایی مناسب نیازمند حمایت مسئولان است.

یک پارچه، هزار آرزو
یک پارچه، هزار آرزو
زهرا استادزاده

با چرخ خیاطی و اندک وسایلی شروع کرد و قدم به قدم، پیش رفت. زمانی نگذشت که خیاطی انیس و مونسش شد. پشت چرخ خیاطی که می نشست آرزوهای بلند قامت و خوش تراش خود را می دید و هر گلی که به لباس ها می دوخت، لبخندی برای آینده بود.

قدم رنجه
قدم رنجه
پوریا ترابی

دانش‌آموزان روستای «خان بغلچی» می‌توانند تا کلاس ششم تحصیل ‌کنند. مدرسه همت هنوز نفس می‌کشد و امثال «ابراهیم تمرزاده» همچنان در چالداران زنده‌اند تا هر روز قدم‌ها را در این راه خطیر رنجه کنند و مصایٔب مسیر را به ریشخند بگیرند.

بزرگراه آزادگان
بزرگراه آزادگان
مجتبی حیدری

در میان همه‌ی ابهام های زندگی،همه‌ی پرسش های بی پاسخ، همه‌ی بی اعتمادی ها یک چیز هنوز روشن مانده؛ یک مسیر، یک راه.

سرآمد صبر ایوب
سرآمد صبر ایوب
سید متین هاشمی

صبر ایوب یک روز سرآمد. نه به این خاطر که حق خودش لگد مال شد. برای اینکه طلای مسلم را از گردن ایران ربودند.

عاشیق سلیمان
عاشیق سلیمان
زهرا استادزاده

در سراسر آذربایجان محفل عروسی برپا نمی شد مگر آنکه عاشیق سلیمان در آنجا با صوت ملکوتی اش نشاط و معرفت می پراکند و دل ها را تکان می داد. عاشقی که به موزه ها رفت، زینال ماند و تخلص عاشیق سلیمان و آن ساز فرتوت

بر سریر شرافت
بر سریر شرافت
زهرا استادزاده

در دهات دور افتاده. با اطفال قد و نیم قد. فاطمه سریرپور کاری کرده که گاهی یک دولت زیر بار مسئولیتش درمی‌ماند.

وکیل مدافع زندگی
وکیل مدافع زندگی
پوریا ترابی

مبارزه با اعتیاد را هرگز نمی توان در برخورد با قاچاق عمده و خرده فروشی مواد مخدر خلاصه کرد

هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت
هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت
مجتبی حیدری

علیرضا تندرو از جمله معدود پرورش دهندگان زالو در کشور است گه با وجود ایجاد زیر ساخت های لازم برای پرورش زالو برای رسیدن به تولید انبوه و درآمدزایی مناسب نیازمند حمایت مسئولان است.

باشگاه های خانگی در دوران کرونا
باشگاه های خانگی در دوران کرونا
مجتبی حیدری

لای بیولوژیک ورزشگاه‌ها، سالن‌های تمرین و رقابت‌های ورزشی را در همه جای جهان به تعطیلی کشاند. کرونا سنگین‌ترین ضربه‌ها را به «صنعت ورزش» وارد آورد