زندگی در مسیر سیل - زندگی در مسیر سی

زندگی در مسیر سیل

عکس مجتبی حیدری
متن فاطمه حیدری

اخبار مربوط به سیل بلوچستان در ۲۰ سال اخیر را که رصد کنید ضرورتی ندارد تاریخ آن را چک کنید، توصیف سیل همان است و مشکلات همان و پیگیری‌ها همان.

اخبار مربوط به سیل بلوچستان در ۲۰ سال اخیر را که رصد کنید ضرورتی ندارد تاریخ آن را چک کنید، توصیف سیل همان است و مشکلات همان و پیگیری‌ها همان. سیل در سکوت و تنهایی می‌آید و زندگی‌ها را می‌برد و وقتی رفت، تازه خبری منتشر می شود که سیل آمده و همه چیز را با خود برده… نمی‌شود بحران یک استان را با واژه‌ها و برانگیختن احساسات درمان کرد و نیازش را پاسخ گفت. همین است که همه تلاش‌ها می‌شود مُسَّکِنی برای چندروز و تا دو سه هفته بعد که عمقِ فاجعه بخواهد عینی و ملموس، قابل رویت و شمارش شود، همه برگشته‌اند سرِ کارشان و روز از نو. سیستان و بلوچستانی که می‌تواند یک اقلیم چهارفصل بابِ طبعِ گردشگری باشد، تبدیل شده به محلی در معرض مخاطرات همیشگی و بحران‌های طبیعی و مصنوعی. سرزمین پهناوری که شمالش از خشکسالی و ریزگرد می‌نالد و همزمان جنوبش در محاصره سیلاب ویرانگر پریشان مانده است. با سیل و توفان گردوخاک وخشکسالی می‌توان سر کرد اما با کم توجهی‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها سخت بتوان عمر به انتها رساند.

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

زندگی در مسیر سیل

دانلود آلبوم عکس

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha