آنها با تمرینات فشرده و با علاقه برای اجرای نمایش صدآفرین  آماده می شوند. نمایش سربازی بنام صد آفرین که  در راه وظیفه اش شهید شد.

مجموعه | دوئل عقل و عشق

زمین هنر خوش بذر است؛ اما رُس آدم را می کشد تا بار دهد. باید انقدر رُل بازی کنی، خاک صحنه میل کنی و پادویی کنی تا روی قله ی تئاتر برایت کف بزنند

شب ها و صبح ها کوله به پشت، دربه در صحنه و تجهیزات بودن، توی پارک ها و کنار خیابان و میدان ها بساط پهن کردن را فقط میتوان با دوئل عقل وعشق بر سر هنر توضیح داد.زمین هنر خوش بذر است؛ اما رُس آدم را می کشد تا بار دهد. باید انقدر رُل بازی کنی، خاک صحنه میل کنی و پادویی کنی تا روی قله ی تئاتر برایت کف بزنند. حمایت که هیچ، امکانات و تجهیزات هم برای بچه های گروه شوخی ست و وقت  آنها را می گیرد.انقدر پشت درهای بسته نشسته اند که با دیدن درهای بسته خنده شان می گیرد و همان جا را صحنه می کنند. بچه های شهرستان اما بیش از این حرف ها برای دیدن خودشان روی سِن باید سختی بکشند.گروه ترمه ی شهرستان گرمی هم از همین جنس آدمهاست، سخت و باشکوه. بچه های گروه هر کدامشان دوئل کرده اند و عشق به دست آمده  اند وسط میدان. هر کدام از گوشه و کناری دور هم جمع شده اند ؛ نیما اوجاقی  24ساله لیسانس روانشناسی و سرباز، افسانه محسنی 23ساله دانشجوی رشته ی حقوق، عبدالعلی صمدی 41ساله شاعر و دست فروش و در آخر حسن مهدی زاده سر گروه ترمه که مرزبان است.

 

 
بازیگرانی که برای اجرای تئاترشان (تئاتر صدآفرین ) در خانه ی نیم ساخته تمرین کردند و از نبود جا و مکان، علم صحنه یشان را وسط میدان برپا کردند. این آدم ها مست هنر اند و همین آنها را به اینجا کشانده است که قصه هایشان را بازی کنند.
( صد آفرین داستان سرباز شهیدی است که در زمان حمله ی شوروی سابق به ایران در مقابل دشمنان ایستادگی کرد تا مردم روستا جان خو را نجات دهند. )
در میانه ی کار که  به در بسته خورده بودند و انرژی شان کم شده بود ؛خانم سوسن پرور، همراه همیشگی ما، با حضور معنوی شان در کنار بچه ها به گروه انرژی  دوباره دادند و در نهایت گروه ترمه با همه ی سختی ها تئاتر "صد آفرین" را درمیدان روستا و برای مردم روی صحنه برد.
 
 
 
 
 
 

 

حسن آقا، آکتور مرزبان

روزها در قامت مهندس رزمی، در نقطه صفر مرزی، جاده می سازد، شبها بر تار و پود ترمه تئاتر، نقش می زند و در میانه این دو مربی رزمی است و گاهی هم آواز گروه سرود را رهبری می کند؛ بی شک جامع اضداد است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha