باشگاه های خانگی در دوران کرونا - باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

عکس مجتبی حیدری
متن محمد حسین حیدری

بلای بیولوژیک ورزشگاه‌ها، سالن‌های تمرین و رقابت‌های ورزشی را در همه جای جهان به تعطیلی کشاند. کرونا سنگین‌ترین ضربه‌ها را به «صنعت ورزش» وارد آورد.

چطور می‌توان روحیه مبارزه با موانع و حوصله ستیز با دشواری‌ها را در جوامع با دقتی خوب، فهمید و اندازه‌گذاری کرد؟! شاید یکی از بهترین و در دسترس‌ترین گزینه‌ها، همین چشم دوختن به ورزشکاران‌مان باشد؛ از آماتورهایشان گرفته تا حرفه‌ای‌ها و قهرمانان و نام‌آوران جهانی. بلای بیولوژیک ورزشگاه‌ها، سالن‌های تمرین و رقابت‌های ورزشی را در همه جای جهان به تعطیلی کشاند. کرونا سنگین‌ترین ضربه‌ها را به «صنعت ورزش» وارد آورد و تماشای یک رقابت ورزشی را در تلویزیون به فهرست حسرت‌های مردم اضافه کرد. «صنعت ورزش» زخم‌هایی عمیق و تاریخی برداشت و به قرنطینه رفت اما در عوض ذات ورزش، پیراسته از «سرمایه» و آزاد از زرق و برق‌های فریبنده و حواشی بی‌معنا، بار دیگر فرصت درخشش یافت. پس ورزشکاران مبارزه و ستیز را ادامه دادند، بالای خرپشته‌ها وزنه زدند، لای ازدحام دیش و صفوف آنتن و ترافیک کولرهای آبی، نفس‌هایشان را به شماره انداختند، عرق‌شان می‌ریخت روی موزاییک‌های آخرین حیاطی که هنوز مبدل به پارکینگ نشده، حریف فرضی را توی آپارتمان‌ها بارها لت و پار کردند، از بالا اگر نگاه‌شان می‌کردی در شبِ آسفالت چشمک می‌زدند. ورزشکاران در قرنطینه هم به نام میهن و مردم و برای زندگی، بی‌سروصدا جنگیدند تا آماده و مهیا باشند. جنگاوری و مبارزه‌طلبی‌شان برای تاریخ و آینده به ثبت رسید.

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

 باشگاه های خانگی در دوران کرونا

باشگاه های خانگی در دوران کرونا

دانلود آلبوم عکس

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha