در مقابل دیوار - در مقابل دیوار

در مقابل دیوار

عکس مجتبی حیدری
متن فاطمه حیدری

مرز برای هرکس یک رنگ دارد، گاهی به سبزی یک دشت، گاهی به رنگ خاک، گاهی به رنگ خون و گاهی سیاه.

«مرز» را خطی برای تعیین قلمرو حکومت‌ها و جغرافیای سیاسی کشورها تعریف کرده‌‌اند اما به واقع فراتر از این حرف‌هاست. «مرز» یک مفهوم «وِستفالیایی» (Westphalia) است؛ برآمده از معاهده صلح  اروپای مغموم از جنگ‌های طولانی. به عبارتی پنج قرن پیش، بشرِ اروپاییِ خسته از جنگ‌های پیوسته وقتی نتواست به صلح واقعی برسد، صورت مسأله را پاک کرد و حاصل راه‌حلش شد «مرز». همین است که نام مرز گره خورده با رنج.

جنگ و تنش، مرزهای بیشماری را در دنیا گرفتار کرده است. غربی‌ترین مرز ایران هم از این رنج بی‌بهره نمانده و در پس زیبایی خیره‌کننده‌اش ناظر به وقایعی است که گاهی ناگواری آن چنان عمیق می‌نماید که باور پذیر نیست. روستاهای در مجاورت مرز متروک شده‌اند یا اندک بازمانده‌هایی دارند، ناامید از تغییر و بهبود، چشم انتظار رفتن و مهاجرت. تأمین معیشت در سایه ناامنی اشرار سخت و دشوار است و غایت حرمان آنجاست که منطقه ناخواسته میزبان مهاجرین غیر قانونی شده و بستری برای حضور قاچاقچیان انسان. که این آخری دارد نفس زیبایی مناطق مرزی شمال غرب ایران را می‌گیرد. بشر قرن بیست و یک این بار نهایت خلاقیتش شده دیوارکشی مرز و گویی در تلاش است تا آدم های درمانده را دوباره در مقابل دیوار قرادهد.

وجود و هستیِ «مرز» آنچنان قدرتمند است که هویت‌های جدید خلق می‌کند؛ مرز نشین، مناطق مرزی، بازار مرزی، پاسگاه مرزی و رخدادهای عجیبی را رقم می‌زند مثل جنگ و وقتی با مهاجرت پیوند می‌خورد غریب می‌شود؛ سخت و بهت آور. اصلا همین بهت است که آدم را مسحور خود می‌کند، قدرت تصمیم‌گیری و اختیارش را مصادره می‌کند و او را وادار می‌کند به گذشتن از تمام زندگی و خاطراتش.

 

مرز برای هرکس یک رنگ دارد، گاهی به سبزی یک دشت، گاهی به رنگ خاک، گاهی به رنگ خون و گاهی سیاه. در آخرین روزهای بهار و همزمان با آب شدن برف‌های زمستانی در سفر به نقطه مرزی غرب ایران برای ثبت زندگی روستاییان مرزنشین با آثار بجامانده از مهاجران غیرقانونی مواجه شدیم. آدم‌هایی که از سرنوشتشان خبری نیست. شاید تا چند روز بعد پیکرشان در میان کوه‌هایِ سرسبزِ نزدیکِ مرز رخ نماید؛ واقعه‌ای وهم آلود و غریب که اندک روستاییان مرزنشین با آن خو گرفته‌اند.

ایران و ترکیه حدود ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که در استان آذربایجان غربی واقع شده‌است. چند سالی است کشور ترکیه با هدف جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی و قاچاق، اقدام به ساخت دیوار مرزی کرده‌است.مردی در خاک ایران در یکی از روستاهای مرزی چالدران ایستاده و در حال تماشای روستایی در خاک ترکیه است. مرز ترکیه با ایران یکی از راه‌های پرطرفدار قاچاق انسان به شمار می‌رود. به جز ایرانی‌ها، اتباع کشور افغانستان و پاکستان نیز از این طریق وارد خاک ترکیه می‌شوند. معمولاً مقصد نهایی مهاجران اروپا است.

ایران و ترکیه حدود ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که در استان آذربایجان غربی واقع شده‌است. چند سالی است کشور ترکیه با هدف جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی و قاچاق، اقدام به ساخت دیوار مرزی کرده‌است.مردی در خاک ایران در یکی از روستاهای مرزی چالدران ایستاده و در حال تماشای روستایی در خاک ترکیه است. مرز ترکیه با ایران یکی از راه‌های پرطرفدار قاچاق انسان به شمار می‌رود. به جز ایرانی‌ها، اتباع کشور افغانستان و پاکستان نیز از این طریق وارد خاک ترکیه می‌شوند. معمولاً مقصد نهایی مهاجران اروپا است.

بیشتر اهالی روستاهای مرزی مهاجرت کرده اند. تعداد اندکی از اهالی که مانده اند افراد میانسالی هستند که انتخابی جز ماندن در روستا ندارند.

بیشتر اهالی روستاهای مرزی مهاجرت کرده اند. تعداد اندکی از اهالی که مانده اند افراد میانسالی هستند که انتخابی جز ماندن در روستا ندارند.

به دلیل حضور اشرار و گروه پژاک و عدم امنیت در این منطقه، روستاهای مرزی به تدریج خالی از سکنه شده اند. عدم حضور ساکنین موجب می شود روستاها پاتوق گروه پژاک شود که این مساله ناامنی منطقه را دوچندان کرده است.

به دلیل حضور اشرار و گروه پژاک و عدم امنیت در این منطقه، روستاهای مرزی به تدریج خالی از سکنه شده اند. عدم حضور ساکنین موجب می شود روستاها پاتوق گروه پژاک شود که این مساله ناامنی منطقه را دوچندان کرده است.

شغل روستاییان مرز نشین، اغلب دامداری است که همان هم بواسطه ناامن شدن منطقه بسیار کم و محدود شده است.

شغل روستاییان مرز نشین، اغلب دامداری است که همان هم بواسطه ناامن شدن منطقه بسیار کم و محدود شده است.

علیرضا تنها بازمانده روستایش است. چندین بار گله اش توسط اشرار سرقت شده است. قبل از اینکه گوسفندانش را بیاورد، چند بار در مسیرهای مختلف تردد می کند و امنیت منطقه را چک می کند.

علیرضا تنها بازمانده روستایش است. چندین بار گله اش توسط اشرار سرقت شده است. قبل از اینکه گوسفندانش را بیاورد، چند بار در مسیرهای مختلف تردد می کند و امنیت منطقه را چک می کند.

بهروز از آخرین جوانان روستای مرزی شهرستان چالدران است. لیسانس عمران دارد اما در حال حاضر دامداری می کند و تصمیم گرفته به ترکیه مهاجرت کند و شغل پوشاک را دنبال نماید. او می گوید: جوانان روستا به دلیل نبود شغل مهاجرت کرده اند، اگر جوان ها بخواهند در روستا بمانند، دو انتخاب بیشتر ندارند یا کارگری یا قاچاق.

بهروز از آخرین جوانان روستای مرزی شهرستان چالدران است. لیسانس عمران دارد اما در حال حاضر دامداری می کند و تصمیم گرفته به ترکیه مهاجرت کند و شغل پوشاک را دنبال نماید. او می گوید: جوانان روستا به دلیل نبود شغل مهاجرت کرده اند، اگر جوان ها بخواهند در روستا بمانند، دو انتخاب بیشتر ندارند یا کارگری یا قاچاق.

به دلیل اینکه روستاهای مرزی خالی از سکنه شده اند، پاسگاه مرزی این منطقه رها شده و متروک مانده است.

به دلیل اینکه روستاهای مرزی خالی از سکنه شده اند، پاسگاه مرزی این منطقه رها شده و متروک مانده است.

نمایی از داخل پاسگاه مرزی متروک.

نمایی از داخل پاسگاه مرزی متروک.

در عبور از جاده های روستاهای مرزی شاهد حضور آخرین بازمانده های دامدار منطقه هستیم.

در عبور از جاده های روستاهای مرزی شاهد حضور آخرین بازمانده های دامدار منطقه هستیم.

اینجا مسجد قدیمی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه است. علیرضا آخرین بازمانده همین روستا است که برای تامین علوفه گوسفندانش به روستا تردد دارد. او برای حفظ جان خودش و جلوگیری از سرقت گوسفندانش توسط گروه های اشرار ، همیشه با اسلحه تردد می کند. علیرضا یک بار از درگیری با اشرار جان سالم به در برده است.

اینجا مسجد قدیمی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه است. علیرضا آخرین بازمانده همین روستا است که برای تامین علوفه گوسفندانش به روستا تردد دارد. او برای حفظ جان خودش و جلوگیری از سرقت گوسفندانش توسط گروه های اشرار ، همیشه با اسلحه تردد می کند. علیرضا یک بار از درگیری با اشرار جان سالم به در برده است.

«دیوار مرزی یک دیوار جداکننده است که در امتداد یا نزدیک مرز بین المللی ساخته می شود، محل مرز واقعی را نشان نمی دهد و معمولا به صورت یک سویه توسط یک کشور بدون موافقت یا همکاری کشور دیگر ساخته می شود.»  خیلی از مهاجران برای اینکه بتوانند خودشان را به آن طرف مرز برسانند مجبور هستند از این مسیر عبور کنند. مسیری که در تیررس مستقیم برج دیده بانی ترکیه است.

«دیوار مرزی یک دیوار جداکننده است که در امتداد یا نزدیک مرز بین المللی ساخته می شود، محل مرز واقعی را نشان نمی دهد و معمولا به صورت یک سویه توسط یک کشور بدون موافقت یا همکاری کشور دیگر ساخته می شود.» خیلی از مهاجران برای اینکه بتوانند خودشان را به آن طرف مرز برسانند مجبور هستند از این مسیر عبور کنند. مسیری که در تیررس مستقیم برج دیده بانی ترکیه است.

کار ساخت دیوار مرزی از سال ۱۳۹۶ آغاز و تا خرداد سال ۱۴۰۲،  ۹۶ کیلومتر از آن تکمیل شده است. این دیوار مجهز به برج های دیده بانی، دارای پروژکتور، دوربین و سنسورهای حرارتی است.  به جز دیوار مرزی همزمان یک جاده امنیتی و حفر خندق هم در حال احداث است. برخی از رسانه ها می گویند ساخت این دیوار به جز تخریب محیط زیست موجب سرازیری سیلاب در منطقه می شود.

کار ساخت دیوار مرزی از سال ۱۳۹۶ آغاز و تا خرداد سال ۱۴۰۲، ۹۶ کیلومتر از آن تکمیل شده است. این دیوار مجهز به برج های دیده بانی، دارای پروژکتور، دوربین و سنسورهای حرارتی است. به جز دیوار مرزی همزمان یک جاده امنیتی و حفر خندق هم در حال احداث است. برخی از رسانه ها می گویند ساخت این دیوار به جز تخریب محیط زیست موجب سرازیری سیلاب در منطقه می شود.

حضور گروه پژاک در مناطق مرزی باعث ناامنی و مهاجرت بسیاری از روستاییان شده است. نیروهای مرزبانی در مسیر پاسگاه های مرزی هستند. یکی از نیروهای مرزبانی به ما گفت: پاسگاه  ها به دلیل قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و صعب العبور، امکانات مناسبی ندارد.

حضور گروه پژاک در مناطق مرزی باعث ناامنی و مهاجرت بسیاری از روستاییان شده است. نیروهای مرزبانی در مسیر پاسگاه های مرزی هستند. یکی از نیروهای مرزبانی به ما گفت: پاسگاه ها به دلیل قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و صعب العبور، امکانات مناسبی ندارد.

در مسیر روستاهای مرزی، یک موتورسوار مسیر تردد مهاجران غیر قانونی را نشان می دهد. سودآوری قاچاق انسان، سودآوری دیگر قاچاق ها را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در مسیر روستاهای مرزی، یک موتورسوار مسیر تردد مهاجران غیر قانونی را نشان می دهد. سودآوری قاچاق انسان، سودآوری دیگر قاچاق ها را تحت الشعاع خود قرار داده است.

اینجا کوهستان وکیل در شهر مرزی چالدران است. دره صعب العبور که تردد از مسیر آن به خصوص در فصل زمستان بسیار خطرناک است. پشت این کوهستان، کشور ترکیه واقع شده است.

اینجا کوهستان وکیل در شهر مرزی چالدران است. دره صعب العبور که تردد از مسیر آن به خصوص در فصل زمستان بسیار خطرناک است. پشت این کوهستان، کشور ترکیه واقع شده است.

با آب شدن برف های زمستانی، آثار بازمانده از مهاجران دیده می شود. معمولا میزان مهاجرت در فصل های سرد  بیشتر است و به همین دلیل تعداد زیادی از آنها گرفتار سرما می شوند و جانشان را از دست می دهند.

با آب شدن برف های زمستانی، آثار بازمانده از مهاجران دیده می شود. معمولا میزان مهاجرت در فصل های سرد بیشتر است و به همین دلیل تعداد زیادی از آنها گرفتار سرما می شوند و جانشان را از دست می دهند.

شلوار احتمالا متعلق به کودکی است که زمستان گذشته به همراه خانواده در این مسیر سخت بوده است.

شلوار احتمالا متعلق به کودکی است که زمستان گذشته به همراه خانواده در این مسیر سخت بوده است.

یک موبایل که به نظر می رسد عمدا شکسته شده است. از سرنوشت صاحبان این وسایل اطلاعی در دست نیست.

یک موبایل که به نظر می رسد عمدا شکسته شده است. از سرنوشت صاحبان این وسایل اطلاعی در دست نیست.

تعدادی از عکس های مهاجران. بخشی از خاطرات آنها برای همیشه در این منطقه جا مانده است.

مجموعه ای از وسایل بازمانده از مهاجران که در زمستان زیر برف ها مدفون شده بودند و در فصل بهار با آب شدن برف ها نمایان می شوند. با اجرای طرح های ترکیه، مهاجران مجبور به تردد از مسیرهای پرخطر و ارتفاعات مرزی شده اند. سرما، مسیرهای صعب العبور و گم شدن در کوهستان در کنار مواجهه با گروه های اشرار و پژاک، خطراتی است که جان مهاجران را تهدید می کند.

مجموعه ای از وسایل بازمانده از مهاجران که در زمستان زیر برف ها مدفون شده بودند و در فصل بهار با آب شدن برف ها نمایان می شوند. با اجرای طرح های ترکیه، مهاجران مجبور به تردد از مسیرهای پرخطر و ارتفاعات مرزی شده اند. سرما، مسیرهای صعب العبور و گم شدن در کوهستان در کنار مواجهه با گروه های اشرار و پژاک، خطراتی است که جان مهاجران را تهدید می کند.

نمایی از کوه آرارات که در خاک ترکیه قرار دارد. بلندی آن با کوه توچال در شمال تهران برابری می کند.

نمایی از کوه آرارات که در خاک ترکیه قرار دارد. بلندی آن با کوه توچال در شمال تهران برابری می کند.

دست نوشته های روی دیوار پاسگاه مرزی متروک.

دست نوشته های روی دیوار پاسگاه مرزی متروک.

پاسگاه مرزی متروک در نزدیکی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه شهرستان چالدران.

پاسگاه مرزی متروک در نزدیکی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه شهرستان چالدران.

مسجد قدیمی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه.

مسجد قدیمی یکی از روستاهای مرزی خالی از سکنه.

اینجا مرز ایران و ترکیه و یکی از مسیرهای پر تردد مهاجران غیر قانونی است. ساعت های پایانی شب درگیری های متعددی در این منطقه رخ می دهد. برج دیده بانی ترکیه در تصویر دیده می شود. دیوار کوچک با آجرهای سفید رنگ، نقطه صفر مرزی است.

اینجا مرز ایران و ترکیه و یکی از مسیرهای پر تردد مهاجران غیر قانونی است. ساعت های پایانی شب درگیری های متعددی در این منطقه رخ می دهد. برج دیده بانی ترکیه در تصویر دیده می شود. دیوار کوچک با آجرهای سفید رنگ، نقطه صفر مرزی است.

دانلود آلبوم عکس

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha